Improvisatie


Improvisatie theater gaat over waarachtig spel in het moment. Er wordt in een improvisatie van je gevraagd snel keuzes te maken en jezelf en je mede spelers interessante,ontroerende of grappige spel-impulsen te geven. Zonder enige repetitie vooraf en zonder script!

In de lessenreeks “improvisatie theater” gaan we aan de slag met improviseren vanuit gegeven scenario’s.
We starten de reeks met  verschillende theater-sport opdrachten (Denk hierbij aan de opdrachten van het programma "De Lama's"). Ook gaan werken aan korte scenario’s (zoals bij "De vloer op") en het schrijven van onze eigen boeiende scenario’s.

Uiteindelijk werken we naar grote improvisaties van minimaal een half uur toe.
Dit doen we vanuit de “Nachtgasten” methode.
Bij een voorstellingen van "Nachtgasten" worden volledige voorstelling geïmproviseerd. Hierbij volgen de spelers gezamenlijk één scenario. Elke speler krijgt ook een eigen geheim mee de scene in. Dit geheim weet alleen de speler zelf en het publiek.
Al spelende komen deze -vaak bizarre - geheimen boven water.

Docent: Sanne van BoetzelaerLesplan 2021-2022