Productie cursus!


Wat is ervoor nodig om een theaterproductie te maken. Geïnspireerd op de maakcursus van het afgelopen semester, ga ik een stap verder. Anders dan de cursus ligt de focus hier op het maken en het spelen. Werkend naar een zelfgemaakte voorstelling, vanuit een zelfgekozen thema. Tijdens de cursus wordt er gemaakt en gespeeld vanuit vier onderdelen van theater: muziek, beeld, tekst en beweging. Elk onderdeel komt een aantal lessen in aanbod in de vorm van gezamenlijke en individuele oefeningen. De presentaties die hieruit voortkomen worden op het einde gemonteerd tot een eindresultaat dat gepresenteerd zal worden.


Docent: Belle SmeetsLesplan semester 2 2021/2022