Cursussen

Vanaf komend theaterseizoen zullen we met een nieuw cursusplan van start gaan! Dit cursusplan laat de focus los van de niveaus, en legt de focus op de thema's van de cursussen.

 

Op Hoop van Zegen bied de volgende cursussen aan*:

- Basiscursus

- Teksttheater

- Improvisatie

- Bewegingstheater

- Muziektheater

 

Voor een uitgebreidere beschrijving van deze cursussen: kijk bij de subkoppen!

 

 

Onze cursussen vinden plaats op de maandagavond.

 

* Bij gebrek aan animo voor bepaalde cursussen, kan Op Hoop van Zegen ervoor kiezen een cursus niet door te laten gaan.